Jesus, djävulen och generna

Jesus, djävulen och generna av Christel Wiman är en berättelse i tre delar om tre generationer kvinnor i stockholmstrakten från början av 1900-talet och framåt. Det handlar om utsatthet, klass, fattigdom, våld, skam och förtvivlan. Kvinnorna utnyttjas och misshandlas av män som tar ut sin vanmakt och frustration i våld mot dem.

Som en röd tråd genom de tre kvinnornas liv löper pingströrelsen. Filadelfiakyrkan blir en tillflykt, men frågor ställs också om rätt och fel och om hyckleri och äkthet. Hur kan en allsmäktig Gud vara så småsint att endast ett fåtal utvalda får komma till honom?

De två första delarna är en smärtsam och drabbande påminnelse om vad fattigdom och maktlöshet gör med människor och att kvinnor ofta är mest utsatta och betalar ett högt pris. Dessutom är det intressant att få insyn i pingströrelsen, en för mig okänd värld. I den tredje delen som jag tolkar som helt självbiografisk blir det riktigt intressant och engagerande. Här handlar det om utveckling, att finna sin egen väg och övertygelse och dessutom sanningen om sitt ursprung vilket leder till nya frågor om familj, relationer, tro och kärlek.

Christel Wiman 2022. Ekström & Garay förlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *