Löftet

Löftet av Damon Galgut. För den här romanen fick Damon Galgut Bookerpriset 2021. Berättelsen handlar om en vit sydafrikansk familj i sönderfall och utspelar sig under och efter apartheid. Döden är ett tydligt tema som framträder genom bokens indelning i fyra delar där varje del tar utgångpunkt i att en familjemedlem dör. Konstruktionen av romanen är också ovanlig med den aktiva berättarrösten som verkligen får ta plats och som interagerar både med läsaren och med romanfigurerna.

Familjen tycks ha en obetald skuld till sin svarta hemhjälp. Innan modern dör i första delen av boken, tror sig den yngsta dottern höra ett löfte om att den svarta hemhjälpen ska få bli ägare till det land hon och hennes familj bor på. Boken handlar sedan om familjens splittring och svårighet att uppfylla löftet. Det är lätt att tänka att det också är en moralisk skuld, en metafor för ojämlikheten i det sydafrikanska samhället och den vita befolkningens skuld till sina svarta landsmän.

Romanen utforskar också familjen. Vad är en familj? Är det en varm, självklar och stark gemenskap som skyddar mot yttre hot eller ett ofrivilligt sammanhang som vi blir påtvingade när vi föds?

Damon Galgut 2021. Översättning av Niclas Hval. Albert Bonniers förlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *