Drift

Drift är en roman som handlar om livet. Kanske handlar den om kärlek, och delvis om skam. Men mest handlar den om de val vi gör som formar våra egna liv och påverkar andras. Medvetna och omedvetna val, rationella och irrationella.

Tre årtionden, tre olika platser, tre människor med familjeband sinsemellan – men långt ifrån varandra. Längtan, flykt och svek präglar deras liv och berättelsen skiftar mellan deras tre perspektiv och tidslinjer. Det är en ganska lågmäld och stillsam berättelse som är klart läsvärd.

Jenny Holmqvist 2021, Bokförlaget Forum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *