Hilma

En roman om gåtan Hilma af Klint.

Hilma av Klint var en abstrakt konstnär och som sådan långt före sin tid. Men hennes unika icke-föreställande konst visades inte under hennes livstid. Hon ägnade hela livet åt att måla och efterlämnade en stor konstskatt som nästan ingen fick se. När hon väl debuterade på den stora internationella konstscenen mer än 20 år efter sin död, fick hennes konst ett enormt genomslag.

Hilma af Klint var en sökare, hon var besjälad av ett högre syfte och upplevde sig vara utvald och ha ett uppdrag. För att utföra detta uppdrag var hon beredd att göra stora uppoffringar.

I den tid hon levde drogs många till andlighet, filosofi och mystik. Hon tillhörde bl.a. teosoferna och antroposoferna – med trådar in i våra dagar. Än idag finns det till exempel Waldorfskolor som bygger på antroposofisk livssyn. Hilma af Klint gick nog längre än de flesta andra i sitt sökande efter andlig kunskap. Den var överordnad allt annat på ett sätt som blev helt avgörande för hennes liv.

Det här är en roman, som beskriver hur Hilma af Klints liv kan ha varit. Vad som kanske hände och hur hon möjligen tänkte och kände. Det är också en berättelse om en omvälvande tid, dess tidsanda och dess konst. Inte minst fästs strålkastarljuset på kvinnors förutsättningar och villkor för hundra år sedan. Hilma af Klint levde 1862 – 1944.

Anna Laestadius Larsson 2017. Piratförlaget.

Jag blev så fascinerad av detta märkliga och stora konstnärskap och det livsöde som blev hennes, att jag inte kunde motstå frestelsen att köpa en konstbok för att se hennes konst. Det ångrar jag inte – man ska inte motstå frestelser när det gäller böcker, eller kultur över huvud taget,,,,

Hilma af Klint Catalogue Raisonné
The Paintings för the Temple 1906-1915
Edited by Kurt Almqvist och Daniel Birnbaum, Bokförlaget Stolpe 2020
Hilma af Klint Catalogue Raisonné
The Paintings för the Temple 1906-1915
Edited by Kurt Almqvist och Daniel Birnbaum, Bokförlaget Stolpe 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *