Stöld

Arv, stöld, stolthet, traditioner, skam, sorg… fördomar, diskriminering, demonisering av ”de andra” – och den desperation som föds därur. Det är innehållsförteckningen på romanen ”Stöld”. Scenen Sameland. Det land där majoritetssamhället brer ut sig på minoritetsbefolkningens (vår urbefolknings) bekostnad – utan insikt om sitt privilegium.

Att vara priviligierad är att ha rättigheter och möjligheter som uppstår just för att någon annan tvingas avstå eller berövas dem. Det är alltid de priviligierade som tar sig rätten att inte se sin privilegierade ställning, och därmed medverkar de inte heller till att skapa jämlika förutsättningar. Om det handlar den här boken – och om vad det gör med människorna.

Det handlar om samebyn och konflikter kring rennäringen, mot en fond av klimatförändringar som dramatiskt ändrar förutsättningarna. För människorna handlar det också om identitet och arv och det svåra i att både leva upp till förväntningar och samtidigt nå fram till varandra som den man är – även om man egentligen vill det.

Berättelsen blir snabbt medryckande och spännande som en thriller, men hade vunnit på att vara något kortare.

Ann- Helén Laestadius 2021, Romanus & Selling förlag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *