Normala människor

Klassamhällets Irland. Två ungdomar växer upp på samma ort – men tillhör olika samhällsklasser. De blir ett par i smyg och fortsätter in i vuxenlivet tillsammans – bort från hemorten. Klasstillhörigheten påverkar dem men rollerna förändras – den omgivande sociala kontexten påverkar så att rangordningen förskjuts. Den som är i normen – inkluderad och accepterad, i ena läget – blir udda och avvikande i en annan miljö med andra värderingar och normer. Kring den som faller utanför normen finns ett slags beröringsskräck – erkänn inget samröre med en sådan person, det riskerar att urholka din egen status i hackordningen! Hög igenkänning för min egen del i hur vi påverkas av klass och sociala normer, när jag jämför min uppväxt med mitt vuxenliv.

Finns också som TV-serie på Svt play.

Sally Rooney 2018, översättning Klara Lindell, Bonniers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *